OPOLSKIE INTERNATIONAL

Okręgowy Związek Judo w Opolu realizuje zadanie publiczne w zakresie działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami w 2024 roku pn. OPOLSKIE INTERNATIONAL.

Nazwa własna zadania: „Opolskie Internationale – Łączy nas judo”.

Zadanie związane jest z organizacją oraz przeprowadzeniem zawodów judo w Tułowicach w terminie czerwiec 2024. Impreza ma na celu upowszechnianie naszej dyscypliny, promocję województwa opolskiego. Zawody są o zasięgu międzynarodowym (udział zawodników z klubów judo województwa opolskiego oraz z kraju Ołomunieckiego).

Podczas zawodów będzie eksponowany roll-up z logotypem naszego regionu. Odbiorcami zadania będą dzieci i młodzież szkolna. Przewidywany jest udział co najmniej 100 zawodniczek i zawodników.

Data dodania: 17 kw. 2024