Nowoczesna infrastruktura dla NGO w Opolskim

Okręgowy Związek Judo w Opolu realizuje zadanie publiczne w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wsparcia rozwoju instytucjonalnego i infrastrukturalnego w 2023 roku pn. ,,Nowoczesna infrastruktura dla NGO w Opolskim”, skierowanego do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Nazwa własna zadania : „ZAKUP URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNEGO”.

W ramach realizacji zadania zamierzamy zakupić sprzęt, który pozwoli nam na cyfryzację działań OZJ w Opolu. Urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, skaner, kopiarka) oraz tablet wraz z oprogramowaniem i programem antywirusowym będziemy przyczynią się do cyfryzacji dokumentacji papierowej naszego stowarzyszenie, unowocześnienia grafiki umieszczanej w social mediach. Na laptopie i tablecie będziemy mogli projektować grafiki i przechowywać dokumentację oraz prowadzić social media OZJ.

Data dodania: 30 sie 2023