Integracja platformą wymiany doświadczeń

Okręgowy Związek Judo w Opolu realizuje zadanie publiczne w ramach promocji i organizacji wolontariatu pn.: „Integracja platformą wymiany doświadczeń”.
W ramach realizacji zadania zostaną zrealizowane warsztaty (zajęcia) mające na celu kształtowanie postaw społecznych obywateli w oparciu o działania aktywizujące lokalną społeczność w pokazaniu możliwości angażowania się oraz przygotowania inicjatyw społecznych na terenie powiatu Opolskiego.

Data dodania: 11 maja 2024