Asy Opolskiego Sportu – Turniej Nadziei Olimpijskich

Okręgowy Związek Judo w Opolu w ramach otwartego konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2023 roku pn. ASY OPOLSKIEGO SPORTU, skierowany do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, realizuje zadania pn. „Asy Opolskiego Sportu – Turniej Nadziei Olimpijskich U13, U15, U16, U18”.
Turniej Nadziei Olimpijskich to impreza sportowa o zasięgu międzynarodowym, w którym biorą udział zawodniczki i zawodnicy z państw stowarzyszonych w grupie Wyszehradzkiej oraz reprezentacje europejskie. Turniej umożliwia integrację społeczności sportowej z całej Europy. Celem jest wyłonienie najlepszych zawodników w poszczególnych grupach wiekowych i kategoriach wagowych. Sportowcy biorący udział w zawodach mają w swojej perspektywie start w Igrzyskach Olimpijskich. Uczestnicy mają zagwarantowaną opiekę medyczną, sędziowską, techniczną, trenerską oraz wysoki europejski poziom sportowy i organizacyjny. Zapewniamy uczestnikom zagospodarowanie czasu wolnego oraz poznanie kultury naszego regionu.
Międzynarodowy Komitet Sterujący Nadziejami Olimpijskimi na posiedzeniu w dniu 09.12.2022 w Bratysławie (Słowacja) przyznał Polskiemu Związkowi Judo tegoroczną organizację Turnieju Nadziei Olimpijskich, który zostanie rozegrany w dniach 23-24.09.2023. Polski Związek Judo powierzył organizację tego prestiżowego turnieju Okręgowemu Związkowi Judo w Opolu. Jest to ogromne wyróżnienie zarówno dla naszego Stowarzyszenia, całego opolskiego środowiska judo i Województwa Opolskiego. Te najważniejsze zawody w tegorocznym kalendarzu judo zostaną rozegrane w hali STEGU Arena w Opolu. Turniej wyłoni medalistów w poszczególnych kategoriach wiekowych (U13, U15, U16, U18) oraz wagowych, co ma bezpośrednie przełożenie na powołania do kadry narodowych, uprawniających do startu w najważniejszych zawodach na świecie. Zawodniczki i zawodnicy biorący udział w Turnieju Nadziei Olimpijskich mają w swojej perspektywie udział w Igrzyskach Olimpijskich. Zawody są znakomitą promocją regionu opolskiego, jak również naszej dyscypliny, do czego przysłuży się m.in. internetowa transmisja Live. Wstęp na zawody dla publiczności jest bezpłatny. Tak duży kredyt zaufania wobec opolskiego Okręgowego Związku Judo wymaga zaangażowania wszystkich klubów zrzeszonych w Stowarzyszeniu, pracy wielu osób, a przede wszystkim odpowiednich środków finansowych. W turnieju weźmie udział około 600 sportowców z Europy, w tym z Polski.

Data dodania: 04 lip 2023